Kiếm tiền bằng điện thoại với VNDC – Chi tiết Đăng ký và Xác thực tài khoản

Không bỏ vốn - Đăng ký và xác thực tài khoản kiếm 200 đến 500k một ngày với VNDC không cần bỏ vốn

1.VNDC là gì?    VNDC là stablecoin được vận hành bằng blockchain và được đảm bảo bằng đồng tiền pháp định Việt Nam đồng (VND). Giá trị luôn ngang giá với VND (1 VNDC = 1 VNĐ).    Là Stablecoin được vận hành bởi công nghệ Blockchain theo chuẩn ERC-20 của Ethereum Chain và chuẩn… Continue reading   Kiếm tiền bằng điện thoại với VNDC – Chi tiết Đăng ký và Xác thực tài khoản